Chính sách - Quản lý

Xin chuyển 26.600 ha đất lúa sang làm dự án, công trình

05/11/2015, 15:56

Theo báo cáo cuối năm 2013 của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT;), tính đến hết tháng 11.

Từ Liêm (HN): Một số thông tin sai lệch trong đề án tách

05/11/2015, 15:56

Đề án chia tách huyện Từ Liêm bắt đầu cách đây 7 năm và trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Vì vậy, việc chênh lệch,sai sót trong thông tin, dữ liệu là điều có thể hiểu được?