Thị trường trong nước

Hà Nội: Quy định mới về cấp phép xây dựng

05/11/2015, 15:56

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.