Nam Long phát hành gần 26 triệu cổ phiếu ESOP và trả cổ tức

Ngày 25/9 tới đây, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 25,57 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ...